BIEST: belangrijk voor een goede start van het kalf.

VLUG, VAAK EN VEEL

VLUG
Na de geboorte dient het kalf zo snel mogelijk biest op te nemen. Biest bevat de noodzakelijke antistoffen van het moederdier tegen diverse ziekteverwekkers. De eerste uren kunnen deze antistoffen makkelijk door de darmen van het kalf opgenomen worden. Als het kalf slecht op gang komt, door bijvoorbeeld na een zware geboorte, kan het nodig zijn de eerste biest met een sonde toe te dienen. Het duurt dan te lang voordat het kalf zelf kan drinken.

De moederkoe moet direct na afkalven gemolken worden. Dit kan door met de hand 2 liter uit te trekken, maar liever met een (losse) melkmachine de koe helemaal leeg melken. Als de biest van goede kwaliteit is (zie beneden) dan kan een gedeelte worden ingevroren om toe te dienen aan een kalf waarvan de moederkoe te weinig biest heeft of biest van te slechte kwaliteit heeft.

VAAK
Geef direct na de geboorte de eerste biest. Daarna bij voorkeur 3 keer daags biest, gedurende ongeveer 3 dagen.

VEEL
Direct na de geboorte het kalf onbeperkt biest laten drinken, tot maximaal 4 liter met een minimum van 2 liter. Indien toediening per sonde nodig is kun je direct tot 4 liter biest geven. De eerste 24 uur totaal 5,5 tot 6 liter biest geven.
Op veel (grotere) bedrijven zien we tegenwoordig dat er standaard direct na de geboorte 4 liter biest per sonde aan het kalf wordt gegeven. Het kalf heeft zo vlug de biest en hoeft de eerste uren geen biest meer.

TEMPERATUUR EN KWALITEIT

TEMPERATUUR:
De biest altijd koel bewaren om bacteriegroei te voorkomen. Warm de biest altijd op voor het kalf tot maximaal 60 graden Celsius en nooit in de magnetron.

KWALITEIT:
De kwaliteit van biest kan sterk variëren en dus ook de hoeveelheid antistoffen die het kalf met deze biest binnen krijgt. De kwaliteit kan gemeten worden in de biest zelf met een biestmeter of door bloedafname bij enkele kalveren 2 tot 5 dagen na biestopname.

Als op een bedrijf vaak biest met onvoldoende antistoffen wordt aangetroffen, kan overwogen worden de koeien op het einde van de dracht te vaccineren met RotaCorona entstof om zo ‘superbiest’ te verkrijgen met voldoende antistoffen voor het kalf.

Een andere mogelijkheid is het kalf extra antistoffen mee te geven in de vorm van een pasta met specifieke antistoffen om de plaatselijke afweer in de darm te versterken en zo beter te beschermen tegen darminfecties. Zo’n pasta is bijvoorbeeld COL-O-FEED.