Header-kalveropfokClick here to add your own text

Huisvesting kalveren

Een pasgeboren kalf heeft weinig weerstand en is hierdoor erg gevoelig voor infecties. Individuele huisvesting is hierbij erg belangrijk want direct kalf-kalf contact is de belangrijkste infectieweg voor diarree- en luchtweginfecties. Andere voordelen zijn optimale controle van het kalf, geen last van concurrentie met drinken en ze kunnen niet aan elkaar zuigen.

Eisen waaraan de huisvesting moet voldoen:

  • droog hok van voldoende grootte
  • frisse lucht, geen tocht
  • eenvoudige toegang tot voer en water
  • eenvoudige omgang en behandeling kalf
  • eenvoudig reinigen en ontsmetten van het hok

Bij voorkeur worden de aan te houden dieren apart gehouden van de te verkopen dieren. Zo voorkom je dat de handelaar of transporteur in contact komt met de kalveren die op het bedrijf blijven.

Iglo’s zijn zeer geschikt voor de individuele huisvesting van jonge kalveren. In een iglo heerst een gezond microklimaat; het kalf heeft geen last van tocht en er is frisse lucht onbeperkt beschikbaar. Extreem lage buitentemperaturen zijn geen probleem voor het kalf, mits de iglo voldoende lengte heeft. De combinatie van frisse lucht, afzondering en het daglicht zorgt ervoor dat het kalf gezond en sterk wordt en een grote weerstand opbouwt. Plaats de iglo’s altijd met de open zijde naar het noorden. Op die manier is er in het najaar en winter geen directe regen- en windinslag en blijft de iglo droog. In het voorjaar en zomer is er dan geen rechtstreekse zonnestraling, waardoor de kalveren altijd in de schaduw liggen. De iglo’s zijn ook meestal wit, waardoor het zonlicht gereflecteerd wordt en de lucht in de iglo duidelijk minder opwarmt. Bij voorkeur worden de iglo’s onder een overkapping geplaatst, zodat de uitloop niet bevuild wordt en het voeren van de kalveren bij slecht weer geen problemen veroorzaakt. Bovendien blijft het voer dan droog. Iglo’s voor individuele huisvesting van kalveren kosten ronde de …..euro (incl. hekwerk) per stuk.

Op veel melkveehouderijbedrijven zijn er eenlingboxen voor de jonge kalveren aanwezig. Ook dit is een goede manier van het individueel huisvesten van pasgeboren kalveren. Tot een leeftijd van 8 weken mogen kalveren in eenlingboxen gehuisvest worden. De boxen moeten in een aparte, goed geventileerde ruimte geplaatst worden. Ze moeten verhoogd zijn opgesteld zodat het kalf droog kan liggen. Gladde scheidingswanden zijn goed te reinigen en te ontsmetten. Als de boxen voorzien zijn van wieltjes, zijn ze gemakkelijk buiten te reinigen.

Bij gebruik van een kalverdrinkautomaat zal het kalf na zo’n vijf dagen in een groep komen. Anders meestal op 2 weken leeftijd, sommige kalveren blijven de maximaal toegestane periode van 8 weken individueel gehuisvest.

Groepshuisvesting kan op verschillende manieren:

  • strohokken
  • groepsiglo’s
  • tweevloerenstal (deels rooster, deels strohok)
  • ligboxenstal

Let in alle gevallen op de omgevingstemperatuur, tocht, droog kunnen liggen, schoon kunnen maken na verplaatsingen. Probeer groepjes te maken van ongeveer gelijke leeftijd en deze als groep bij elkaar te houden bij eventuele verplaatsingen. In de groepen worden de kalveren socialer en krijgen meer weerstand.

Let er tenslotte op dat kalveren rond het spenen niet verplaatst worden. Het spenen is een ingrijpend moment en hierbij past geen extra stress door verplaatsen.

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Hello

Hello

Hello

Hello