AGIB protocol diarree
Voedingsdiarree of infectieuze diarree. Bij twijfel gebruik de AGIB snel-test diarree.

Voedingsdiarree = verstoorde vertering

Verschijnselen:

 • dunnere mest
 • vaker mesten
 • meer mest
 • kleur mest wit tot geel
 • mest is homogeen
 • geen koorts
 • blijven redelijk levendig en actief
 • redelijk goede drinklust

Oorzaken:

 • Over-voedering, voeren van afwijkende melk
 • onjuiste dosering
 • onjuiste temperatuur
 • plotselinge overschakelingen
 • huisvestingsproblemen
 • medicijngebruik
 • verplaatsingen van kalveren

Behandelingen:

 • controleer aanmaak en voedering van de melk
 • geef ’s ochtends en ’s avonds de normale hoeveelheid melk. Bij niet opdrinken weghalen. Niet met sonde toedienen
 • geef tussen de middag ca. 2 liter Actifeed (155 gram oplossen in 2 liter water van 43 graden Celsius), eventueel per sonde
 • ga in 1 of 2 dagen weer terug naar het normale voerschema

of:

 • geef gedurende maximaal 3 dagen 30 tot 50 gram Flora Feedmix en 75 gram kalvermelk per liter water
 • daarna enkele dagen 10 gram Flora Feedmix per liter melk

Infectieuze Diarree:

Schadelijke micro-organismen hebben zich vermeerderd in het maagdarmkanaal.

Verschijnselen:

 • lusteloos
 • niet of slecht drinken
 • verandering van de mest (kleur, geur, consistentie)
 • vaak bloed in de mest
 • vermageren en uitdrogingsverschijnselen
 • eventueel bijverschijnselen als gewrichtsontsteking, longontsteking
 • afwijkende lichaamstemperatuur (kan zowel koorts als ondertemperatuur zijn)
 • persen op de darm is mogelijk

Oorzaken:

 • bacteriën (E-coli vooral in eerste week)
 • virussen (Rota- en Coronavirus vooral in tweede week; BVD)
 • parasieten (crypto; Coccidiose) en/of:
 • onvoldoende biest of biest van slechte kwaliteit waardoor weerstand van het kalf onvoldoende is

Behandelingen:
Allereerst een diagnose stellen door mestonderzoek kan via de diarree-sneltest van AGIB of door bloedonderzoek (uitsluitend BVD en IBR).

Bij bacteriën en virussen antibiotica inzetten (zie bedrijfsbehandelplan van het bedrijf) om de bacteriële infectie te bestrijden of bij virussen om secundaire bacteriële infecties te voorkomen.

Bij Cryptosporidiose;         Halocur gaan gebruiken (vooral voorbehoedend)
Bij Coccidiose;         Baycox inzetten

Geef ’s ochtends en ’s avonds melk en 2 tot 3 uur na de melk Actifeed, 2 liter per keer, 2 maal daags, bijvoorbeeld ’s middags en ’s avonds laat. Indien nodig de Actifeed per sonde toedienen. Als het kalf de melk weigert te drinken, deze wegnemen. Melk niet via sonde toedienen. Zorg dat het kalf voldoende warm ligt. Een elektrolyten-infuus is noodzakelijk als kalf niet meer zelf kan staan

Voorkomen:
Voorkom in de toekomst problemen door allereerst te zorgen voor goede kwaliteit biest die vlug, vaak en veel wordt gegeven en verder voorbehoedend maatregelen te nemen, afhankelijk van de oorzaak. Dit kan zijn preventieve vaccinatie van de koeien bij Rota/coronavirussen.
Halocur vanaf dag 1 tot dag 7 te geven bij cryptosporidiose
Baycox te geven (Coccidiose) bij verplaatsingen of andere stress-momenten en        hygiëne proberen te verbeteren.
Overleg hiervoor ook met uw dierenarts!